Existing Member?

Livet som Sydneybor Så att våra nära & kära kan följa vår resa..

Adelaide & SA

På väg ut till sälkolonin i Portland (såg såklart inga av de 300 sälar som skulle bo där ute, men det var en vacker promenad!)

AUSTRALIA | Friday, 16 October 2009 | Views [299]

På väg ut till sälkolonin i Portland (såg såklart inga av de 300 sälar som skulle bo där ute, men det var en vacker promenad!)

Add your comments

In order to avoid spam on these blogs, please enter the code you see in the image.
Comments identified as spam will be deleted.