Existing Member?

Stian gjør verden (bittelitt bedre) Stian gjør The String of Pearls

Mindanaos imageproblem

PHILIPPINES | Sunday, 4 May 2008 | Views [1073]

Det fortelles om sjørøvere, fergeulykker, gerilja og terrorister. Det er kanskje ikke så rart at verdensmedias overskrifter holder potensiell turisme unna. Men Filippinenes mest ustabile region er stor, og den som våger en kikk vil bli sjenerøst belønnet.

 

Mindanao er den sørligste av de tre regionene du grovt kan dele Filippinene inn i, og utgjør derfor visuelt sett foten av landet. Filippinere selv sier gjerne at det er nettopp Mindanao som utgjør landets kulturelle vugge, med bakgrunn i dens særlig store preg av stammekulturer. Muslimene var først ute med å slå seg ned her i det fjortende århundre, men lever nå side om side med de kristne. Men Mindanao sliter også med å være en frynsete og plaget region. Mindanao’s muslimer (Moros) søker selvbestemmelsesrett fra de kristne filippinerne, og det innfødte Lumadfolket (som verken er muslimer eller kristne) hevder retten til sine opprinnelige historiske landområder.

 

På 70-tallet startet gruppen Moro National Liberation Front, MNLF, sin kamp for uavhengighet. Moro Islamic Liberation Front, MILF (opprettet i 1981), er en annen betydelig gruppe som kjemper for endring. I 1987 inngikk MNLF en samarbeidsavtale med regjeringen, som skisserte linjene for gruppens fremtidige selvbestemmelsesrett. Som en konsekvens av dette ble "the Autonomous Region in Muslim Mindanao" (ARMM) opprettet i 1990. Den dekker områdene Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Marawi City, Sulu og Tawi-Tawi. Men ikke alle var fornøyd med dette. Uenigheter imellom muslimer har oppstått, og flere blant den yngre generasjonen anser de tidligere skisserte hierarkiske strukturformene som upassende i en moderne islamistisk samfunnsstruktur. Disse yngre reformsøkerne er også delte i sitt syn, og fordeler seg mellom å være moderate, politisk aktive og militante. MILF på sin side har nektet å akseptere samarbeidsavtalen fra 1987, noe som medfører ytterligere uro.

 

En liten gruppe av MNLFs tilhengere var såpass misfornøyde med opprettelsen av tidligere nevnte ARMM, at de brøt ut og opprettet gruppen Abu Sayyaf, med hovedsete på Basilan Island. Abu Sayyaf mistenkes for å ha nære bånd til flere fundamentalistiske organisasjoner, deriblant al-Qaeda. Abu Sayyaf antas å finansiere sine operasjoner med bakgrunn i penger fra blant annet sjørøveri og kidnapping. De mistenkes videre for å stå bak eksplosjonen på en passasjerferge som ble senket utenfor Manila i 2004. På globalt basis den til nå verste terrorulykken til sjøs, med 116 ofre. Bedre blir det selvsagt ikke når flere fergeulykker på Filippinene skyldes at farkostene synker av seg selv, pga skrantende fysikk, gjerne i kombinasjon med uforholdsmessig høyt passasjerantall. Filippinske sikkerhetsstyrker anser selv at de har hatt fremgang i sin kamp mot Abu Sayyaf, særlig gjennom sin likvidering av to ledende medlemmer, i henholdsvis 2002 og 2006. Abu Sayyaf har roet sin aktivitet noe de senere årene, men er likevel ikke å regne som inaktive. Offentlige transportmidler er ettertraktede terrorobjekter, og kidnapping forekommer. Ulike reiseråd er å finne hva angår Mindanao. Mens det britiske og svenske utenriksdepartement fraråder reise til Mindanao i sin helhet, nøyer vårt eget seg med å «… fraråde reise til eller opphold i sentrale, sydlige og vestlige Mindanao og Sulu-arkipelet (øyprovinsene Basilan, Sulu og Tawi-Tawi) som ikke er strengt nødvendig». Amerikanerne fremhever, i likhet med Norge, at reisende bør utvise ekstrem forsiktighet i de betente områdene av Mindanao, men setter altså heller ikke hele regionen i rødt.

  

Uroligheter som dette har medført at Mindanao fremdeles ser lite turisme, noe som er direkte trist for en region tildelt så fordelaktige naturelle og kulturelle forutsetninger. Gitte områder av regionen er det nok klokt å utvise stor forsiktighet med å reise til, og muligens også droppe. Ellers kommer du, som overalt i verden, veldig langt med å bruke sunn fornuft. Store deler av Mindanao kan trygt besøkes, og tilbyr fredelig, innbydende og svært imøtekommende territorium. Når du reiser hjem igjen vil du trolig forbinde regionen med veldig mye annet enn uro og utrygghet. Du skal ha i bakhodet at Filippinene er et land, og Mindanao en region, med tiden foran seg. Visse ting vil også forandre seg til det bedre etter hvert som turismen kommer, og bringer med seg sine forventninger og krav til standarder og sikkerhet. Det er likevel viktig å ha kjennskap til potensielle farer langs din reiserute, men husk at det er du som skal forholde deg til denne informasjonen og ta dine avgjørelser på bakgrunn dette.

About bota


Follow Me

Where I've been

Photo Galleries

My trip journals


See all my tags 


 

 

Travel Answers about Philippines

Do you have a travel question? Ask other World Nomads.