Existing Member?

Sometimes things happen.

Uyuni

BOLIVIA | Saturday, 20 October 2007 | Views [324] | Comments [1]

Comments

1

Kan det vara i den här sjön som Flamingos färgar sig? Vilka härliga bilder ni fångar.Lycka till på den fortsatta färden, fabror Göran med bihang.

  göran waller Oct 26, 2007 3:41 AM

Add your comments

In order to avoid spam on these blogs, please enter the code you see in the image.
Comments identified as spam will be deleted.