Existing Member?

踏上一個人的旅程 每年9月是新學年,新開始,2010年9月,是我一個人踏上旅程的開始-- 探索體驗澳洲之旅

Hong Kong

There are [2] photos and [1] story about Hong Kong係時候要起程了!

Sunday, 24 Oct 2010 | Views [4133]

去澳洲WORKING HOLIDAY 的念頭, 早在大學畢業時已經出現, 不過只有空想, 沒有錢,不能成事 !教書一年又一年,又一年地過去, 在這第四個年頭,係繁忙既工作、沉重既壓力下,有一把聲音再次提醒我-- 係時候要起程了! 再等就沒有機會,沒有青春,沒有空間,沒有勇氣! 整件事都係幸運地發生,讓我有機會去澳洲生活,體驗,認識自己 感謝屋企人沒有反對,讓我出走;感謝呀韜既支持,讓我可以去見識;感謝學校既包容,讓我出外'偷懶'一年 多年來想做既事, 終於係2010年要實行喇, 興奮,緊張,又有點不知所措!! ... Read more >

Tags: mY journey

 

 

Travel Answers about Hong Kong

Do you have a travel question? Ask other World Nomads.