Existing Member?

Resdagboken

Philippines

There are [2] photos and [1] story about PhilippinesPalawan

Sunday, 9 Feb 2014 | Views [435]

Palawan nämndes första gången i skrift av en kines på 1200-talet som kallade det pa-lao-yu, vilket betyder vacker kust eller nåt liknande. Kusten är fortfarande vacker men är mer befolkad nuförtiden. En lå... Read more >

About igor


Follow Me

Where I've been

Photo Galleries

My trip journals


 

 

Travel Answers about Philippines

Do you have a travel question? Ask other World Nomads.