Existing Member?

Moyfrid and Hildegunn To vordende fysioterapeuter: Moyfrid og Hildegunn e paa tur i Tanzania, her me ska vaer tri maaneder i praksis. Det bler knall, aa viss du hr lyst aa lesa, se bilder elle skriva te oss, saa foel deg fri te de. Enjoy:)

Haydom, Moshi aa tebage i Morogoro..

TANZANIA | Wednesday, 5 March 2008 | Views [861]

To veger paa Haydom, ei lidaa helg i Moshi, aassaa va de tebage i Morogoro. Supert paa tur, masse kjekke opplevelsar, spennanne folk aa flotte plasser, aassaa va de kjekt aa komma "heim ijenn" aag - har de generelt ganske saa bra her i Tanzania! Savne ikkje eingong brunost (for de fekk me paa Haydom..), men der e jo sellfoelgeligt folk heima saa me allti savne litt daa:)

Haydom e et stort sjugehus midt i afrika-bushen. De blei starta av naagen norske misjonerar, aa naa e de tredje generasjon av doktor Olsen saa e ledar paa sjugehuset. Kvitinganne paa sjugehuset bler rekna som den 6. stammen i omraadet, for her e de skikkeligt stammekultur, aa swahili e som regel andrespraaket. Va masse opplevelsar aa intrykk aa folk i loepet av di to vegenne her, saa derfor faar daakk naagen utvalgte intrykk/opplevelsar/folk i liste-form;

- va paa out-reach me den mobile mor-barn klinikken to dagar. Kjoerte langt aa kjoerte i groeftaa paa saapeglatte gjoermeveier, men me kom allti trygt baade fram aa tebage. Hang ungar i naage saa ligna ei fiskevekt i et tre, gav vaksiner, tok HIV-testar, registrerte ungar, undersoekte moedre..

- va paa besoeg te hadzabe-stammen nere i Rift Valley - Yadda Chini-dalen. Di snakke saann klikkespraak. Har veldigt lide mat der for tiaa, for regnet e kje komt ennaa. Jore inntrykk aa vaer der. Aassaa va de utruligt fine natur. Aassaa fekk me se at de faktisk e muligt aa laga ild med to pinnar saa ein knikke mod kvarandre! Aassaa blei moyfrid bitt av tzetze-fluer, men de jekk bra de aag.

- alle di merkeligge diagnosanne folk kom me; angrepe av flodhest, slaatt me ljaa,kuttet seg med masjete, kraesjet i elefant..

- alle tragiske tilfeller der folk har gaatt saa altfor lenge foer di komme te sjugehuset..

- ein liden gutt paa 8 aar me store brannskader. Maatte amputere begge beina, aa har store aapne saar som ikkje vil gro paa heila eina siaa, i ansiktet og paa eine armen. Han har masse vondt, men e saa utruligt smilanne, aa har saa masse humor aa e saa lette aa ble glade i. Han jor jammen inntrykk!

- naagen kule gamle damer me brudd i laarhalsen. Oeve 100 aar, aa utruligt blide, soete aa me masse livsgnist!

- slangar, skorpionar aa diverse ulymskheter ute aa inne aa ront forbi..

- va me aa starta leking/trening med alle unganne paa barneavdelingen. Va hopping aa leking aa dansing te norsk sondagskule-cd. Me koste oss storveis!!

..trur de e nok for naa..

Paa vei tebage te morogoro va me innom moshi der di andre fysioterapistudentanne i klassen vaar e. Fekk ei lidaa helg me foten av Kilimanjaro. Fekk akkurat me oss kilimanjaro-marathon, et svaert loep me mange tusen loeparar, foer me maatte hoppa paa bussen tebage te morogoro..

Saa va me tebage i morogoro! Aa tebage paa Amanisenteret. Kjekt aa vaer der ijenn!!

Aassaa ska me antagelig te Mvumero, et par timar udforbi morogoro, der amanisenteret drive ein gaard, aa vaer der neste vega. Glede oss!

          

Tags: Doctors, hospitals & health

Add your comments

(If you have a travel question, get your Answers here)

In order to avoid spam on these blogs, please enter the code you see in the image. Comments identified as spam will be deleted.


About hildegunn-moyfrid


Follow Me

Where I've been

Photo Galleries

My trip journals


See all my tags 


 

 

Travel Answers about Tanzania

Do you have a travel question? Ask other World Nomads.