Existing Member?

Grga Pitic: "I think this is the beginning of a beautiful friendship." Nambawan!

Perth to Melbourne

Hairy red, Fitzgerald NP, WA

AUSTRALIA | Friday, 3 October 2014 | Views [66] | Comments [1]

Hairy red, Fitzgerald NP, WA

Comments

1

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D'Internationale
Zal morgen heersen op aard.

De staat verdrukt, de wet is gelogen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

Makkers, etc..

De heerschers door duivelse listen
Bedwelmen ons met bloedigen damp.
Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet;
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.

Makkers etc.

Dutch (Alternative)

Hé jôh, ze houden je eronder
Hé jôh, ze houden je tekort
Te gek en 't i dan ook geen wonder
Dat dat niet meer genomen wordt
Nemen wij die maffe troep te grazen
Wij met z'n allen, doe mee, sta op!

Je kunt de zaak nooit op gaan blazen
Allenig met je dolle kop

Nu is 't uit niet meer dralen
Zet je schrap, nog één ruk
En de Internationale brengt alle mensen geluk
(bis)

Van hogerhand valt niks te hopen
Van god van vorst of hoge piet
Als wij de zooi niet gingen slopen
Dan gebeurde het gewoonweg niet
Altijd zijn wij gewiekst bestolen
En zijn ons oren aangenaaid
Het wordt tijd dat nou eens onverholen
De rollen worden omgedraaid

Nu is 't uit niet meer dralen
Zet je schrap, nog één ruk
En de Internationale brengt alle mensen geluk
(bis)

De staat dient om ons klein te houden
De wet is net een hoge hoed
De rechter tovert uit zijn mouwen
Wat de rijkdom het best voldoet
Trek ze af die zevige gezichten
Elk mens is even goed als slecht
Die rechten eist heeft ook z'n plichten
En wie zijn plicht doet die heeft recht

Nu is 't uit niet meer dralen
Zet je schrap, nog één ruk
En de Internationale brengt alle mensen geluk

  Eugene Pottier Nov 3, 2014 8:22 AM

Add your comments

In order to avoid spam on these blogs, please enter the code you see in the image.
Comments identified as spam will be deleted.< previous
92 of 234
next >

Photo Galleries

Where I've been

My trip journals