Existing Member?

Et par ord på veien

3 uker før avreise

NORWAY | Tuesday, 10 January 2017 | Views [202]

Kamera er kjøpt. Reiseforsikring undersøkes. Pakkelisten skal handles. Siste runde vaksiner blir unnagjort.

Avreise nærmer seg. Fort.

Tags: preparations

Add your comments

(If you have a travel question, get your Answers here)

In order to avoid spam on these blogs, please enter the code you see in the image. Comments identified as spam will be deleted.


About jegreiseralene


Follow Me

Where I've been

My trip journals


See all my tags 


 

 

Travel Answers about Norway

Do you have a travel question? Ask other World Nomads.