Existing Member?

Seilas i Skandinavia Espen og Bjørns båtliv

Introduksjon

NORWAY | Wednesday, 19 March 2008 | Views [367]

Mer eller mindre spontant bestemte Espen og jeg oss for å kjøpe en liten, gammel seilbåt. En Mariholm fra 1972. Det her blir den elektroniske loggboka vår som holder dere litt oppdaterte på hvor vi seiler og hva vi som temmelig uerfarne sjøfolk opplever på turene. Hvis alt går etter planen, så henter vi båten i april og da blir forhåpentligvis også innholdet i denne journalen litt mer spennende ;-)

Add your comments

(If you have a travel question, get your Answers here)

In order to avoid spam on these blogs, please enter the code you see in the image. Comments identified as spam will be deleted.


About bjorn_og_espen


Follow Me

Where I've been

Photo Galleries

My trip journals


See all my tags 


 

 

Travel Answers about Norway

Do you have a travel question? Ask other World Nomads.